9 ý tưởng thú vị tận dụng chiếc bàn phím hỏng

Khi bàn phím của bạn bị hỏng đừng vội bỏ bàn phím hỏng đi, hãy xem 9 ý tưởng thú vị dưới đây, biết đâu bạn sẽ tận dụng được nó đấy :)

Sau một thời gian ngày đêm luyện công chém gió bạn nhận ra nút cách đã bị liệt. Chúc mừng bạn đã có một cái bàn phím mới, tuy nhiên đừng vội bỏ bàn phím hỏng đi, hãy xem 9 ý tưởng thú vị dưới đây, biết đâu bạn sẽ tận dụng được nó đấy.

1. Làm một chiếc vòng đeo cổ

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

Bạn có thể sử dụng những chữ cái và chữ số nào ý nghĩa với bạn. 

2. Làm một chiếc ghế dài

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

Chiếc ghế dài này được tạo từ 2000 phím bởi nghệ sĩ Nolan Herbut. 

3. Một chiếc túi xách cho bà xã

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

4. Một chiếc thắt lưng

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

5. Kẹp tóc

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

6. Một chiếc hộp đựng bút

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

7. Khung hình

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

8. Bông tai

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

9. Làm một vườn cây tí hon

ảnh tận dụng đồ cũ,bàn phím hỏng,tận dụng bàn phím hỏng,mẹo vặt,mẹo hay

Killzap - Ohay TV