99% người đọc sẽ trả lời sai bài toán đơn giản này. Còn bạn thì sao?

Liệu bạn có nằm trong số 1% - những người đưa ra đáp án đúng ngay lần trả lời đầu tiên.

Đây là bài toán đang gây sốt trên các mạng xã hội mấy ngày gần đây!

Đây là bài toán đang gây sốt trên các mạng xã hội mấy ngày gần đây!,bài toán,câu đố,trắc nghiệm vui,thông minh

Hãy nhìn xuống hình trên đây và trả lời kết quả của phép tính ở dòng dưới cùng. Nếu đáp án bạn đưa ra là 16, xin chúc mừng: bạn đã nằm trong số 99% - những người đã trả lời sai. Hãy suy nghĩ thật kỹ và trả lời lại lần nữa nhé.

Click vào phần 2 để xem đáp án

Vẫn Còn, Click để xem tiếp