Huyền Iris 8 tháng trước

Bài thơ tiếng Anh sáng tạo độc đáo của cô bé Chanie Gorkin

Đây là cái nhìn cuộc sống của cô bé tuổi teen Chanie Gorkin. Nội dung bài thơ nói về ' Hạnh phúc' theo quan niệm của tác giả với hình thức biểu hiện khá độc đáo: khi đọc từ trên xuống, bài thơ mang nội dung khá tiêu cực, buồn nản. Nhưng khi đọc ngược từ dưới lên thì bài thơ mang nội dung rất tích cực, nhân văn.

Worst Day Ever? 

Ngày tồi tệ nhất ư? 


Today was the absolute worst day ever 

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay 

And don't try to convince me that  

Và đừng cố thuyết phục tôi rằng 

There's something good in every day 

Hẳn có điều gì tốt đẹp trong một ngày 

Because, when you talk a closer look, 

Bởi khi bạn nhìn kỹ hơn sẽ thấy, 

This world is a pretty evil place. 

Thế giới này là một nơi khá xấu xa. 

Even if 

Ngay cả khi 

Some goodness does shine through once in a while 

Vài điều tốt đẹp có thể tới chiếu sáng cuộc đời này trong một phút giây 

Satisfaction and happiness don't last. 

Niềm vui và thỏa mãn cũng không kéo dài lâu. 

And it's not true that 

Và không đúng khi nói là 

It's all in the mind and heart 

Điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận 

Because 

Bởi 

True happiness can be obtained 

Hạnh phúc đích thực có thể đạt được 

Only if one's surroundings are good 

Chỉ khi những điều xung quanh bạn tốt đẹp 

It's not true that good exists 

Sự giúp đỡ lẫn nhau đâu có tồn tại mãi 

I'm sure you can agree that 

Tôi chắc bạn cũng đồng tình rằng 

The reality 

Thực tế 

Creates 

Tạo ra 

My attitude 

Thái độ của tôi 

It's all beyond my control 

Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi 

And you'll never in a million years hear me say that 

Và bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nói rằng 

Today was a good day 

Hôm nay là một ngày đẹp tươi 

Now read from the bottom to top, the other way, 

Bây giờ hãy đọc nó từ dưới lên trên, theo cách khác,  

And see what I really feel about my day. 

Và xem những gì tôi thực sự cảm thấy về ngày của tôi. 

The Worst Day Ever -  Chanie Gorkin

The Worst Day Ever

Với tính sáng tạo độc đáo, đầy cảm hứng và thông minh, bài thơ đã được lan truyền rộng rãi và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của rẩt nhiều độc giả trên khắp thế giới.

Poetry Nation

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...