Bài toán thi vào lớp 1 ở Hong Kong

Bài toán thi vào lớp 1 ở Hong Kong. Nhìn vào hình vẽ và cho biết ôtô nằm ở số bao nhiêu?

Nhìn vào hình vẽ và cho biết ôtô nằm ở số bao nhiêu?

ảnh thi vào lớp 1,hong kong


  • Bài liên quan: thi vào lớp 1, hong kong,