Bạn nghĩ gì khi gậy selfie được thiết kế như cánh tay người?

Hai nhà thiết kế Justin Crowe và Aric Snee muốn mình không còn cảm giác như thế nên đã sáng tạo nên "Cánh tay Selfie'. Gậy tự sướng này được thiết kế giống như bàn tay con người

Hiện nay, chụp ảnh selfie đã trở thành trào lưu của tất cả mọi người. Có ai chưa từng chụp một tấm ảnh tự sướng chỉ một mình, hay bạn bè. Và để chụp ảnh "tự sướng" trở nên dễ dàng hơn, người ta sáng tạo nên gậy tự sướng. Thế nhưng, khi selfie bằng gậy tự sướng, người ta có xu hướng cảm thấy cô đơn vì không có bạn bè bên cạnh. 

Hai nhà thiết kế Justin Crowe và Aric Snee muốn mình không còn cảm giác như thế nên đã sáng tạo nên "Cánh tay Selfie'. Gậy tự sướng này được thiết kế giống như bàn tay con người, nó được làm bằng sợi thủy tinh, có trọng lượng nhẹ và di động, và chỉ có một nguyên mẫu. 

Nếu là bạn, bạn có dùng "Cánh tay Selfie" này không?

ảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfieảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfie

ảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfie

ảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfie

ảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfie

ảnh gậy tự sướng,bàn tay tự sướng,cánh tay tự sướng,chụp hình selfie,chụp hình tự sướng,selfie,cánh tay selfie