Cách hủy email vừa gửi trong Gmail

Hướng dẫn chi tiết các bước hủy thư đã/vừa gửi trong gmail nếu bạn lỡ tay nhấn nhầm nút gửi.

Một số trường hợp bạn vô tình nhấn vào nút gửi khi chưa soạn email xong trong Gmail, những khi đó chúng ta vẫn có cách để hủy thư vừa được gửi.

Bước 1: Truy cập vào cài đặt và chọn chức năng Undo Send

Bước 1: Truy cập vào cài đặt và chọn chức năng Undo Send,gmail,thủ thuật gmail,thủ thuật google

Khi chức năng này được bật, thư của bạn sẽ không được gửi ngay đi mà sẽ được giữ lại ở máy chủ của Gmail trong một thời gian mà bạn đã cài đặt.

Hiện tại Gmail đang để giá trị tối đa là 30 giây, có nghĩa rằng sau khi bạn nhấn gửi email, bạn có 30 giây để hủy thư vừa được gửi

,gmail,thủ thuật gmail,thủ thuật google

Nhấn vào lưu cài đặt.

Kể từ bây giờ, khi bạn gửi email xong sẽ có một dòng thông báo, kèm theo chữ Undo như bên dưới.

Kể từ bây giờ, khi bạn gửi email xong sẽ có một dòng thông báo, kèm theo chữ Undo như bên dưới. ,gmail,thủ thuật gmail,thủ thuật google

Bạn nhấn vào Undo, email của bạn sẽ được hủy gửi.

Chúc các bạn thành công!