Chết cười với loạt tin nhắn và những cái kết bất ngờ

'Người ta có thể ăn nửa buổi, ngủ nửa giấc nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi nửa đường chân lý.' Câu này xưa rồi các chế ạ, phải bổ sung: '... nhưng không thể đọc một nửa tin nhắn' thì mới đủ ý.

8. Mày có tin bà lăn chết cả mày luôn không?

8. Mày có tin bà lăn chết cả mày luôn không?,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

9. Soái ca trong truyền thuyết là đây =))

9. Soái ca trong truyền thuyết là đây =)),tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

10. Cô ấy thật là lương thiện mà o.O

10. Cô ấy thật là lương thiện mà o.O,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

11. Mày đừng có mà tưởng bở nhé!!!

11. Mày đừng có mà tưởng bở nhé!!!,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

12. Hóa ra chúng ta đều MÊ TRAI.

12. Hóa ra chúng ta đều MÊ TRAI.,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

13. Mày trả tiền nhanh và ngay cho chế!

13. Mày trả tiền nhanh và ngay cho chế!,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

Sưu tầm

Xem thêm: