Chùm tranh hài: Cuộc sống sẽ ra sao nếu Facebook biến mất?

Hiện nay Facebook là 'món ăn' hàng giờ không thể thiếu của nhiều người. Nếu một ngày nào đó facebook biến mất thì cuộc sống sẽ như thế nào? Chùm tranh vui dưới đây sẽ thể hiện tất cả

Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Facebook tự dưng biến mất. Chắc hẳn cũng như tôi, các bạn đều sẽ tìm thấy được rất nhiều điểm chung thông qua chùm tranh hài hước dưới đây. 

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

,nếu Facebook biến mất,Chùm tranh vui,cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu facebook

Theo Việt Nam Net