Cười đau bụng với chùm ảnh thèm ăn của dog

Hãy cùng xem chùm ảnh hài hước dưới đây, chắc chắn bạn sẽ bật cười vì độ ham ăn dễ thương của dog.

1. “Tôi muốn ăn, nhìn ngon quá”

1. “Tôi muốn ăn, nhìn ngon quá”,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

2. Những ánh mắt đang “đói ăn”

2. Những ánh mắt đang “đói ăn”,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

3. “Tôi có thèm ăn đâu mà…”

3. “Tôi có thèm ăn đâu mà…”,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

4. Thẫn thờ

4. Thẫn thờ,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

5. Ăn bằng mọi giá

5. Ăn bằng mọi giá,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

6. Tìm cách để được ăn

6. Tìm cách để được ăn,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

7. Cùng chờ đợi…

7. Cùng chờ đợi…,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

8. Ăn uống cần phải đoàn kết

8. Ăn uống cần phải đoàn kết,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

9. Giờ cơm tới rồi

9. Giờ cơm tới rồi,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

10. Có ai thấy “cái mũi”?

10. Có ai thấy “cái mũi”?,ảnh hài hước,ảnh động vật,chó thèm ăn

Vẫn Còn, Click để xem tiếp