Giang Nguyễn
6 năm trước

Đừng tử bỏ ước mơ của bạn

Đã bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của mình? Thành công lớn nhất của mỗi người là sau khi họ trưởng thành, họ giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo

<p>Đ&atilde; bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của m&igrave;nh? Th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của mỗi một con người l&agrave; sau qu&aacute; tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh giữ lại được to&agrave;n vẹn bản th&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần l&agrave; mạnh mẽ hơn v&agrave; giỏi chịu đựng hơn.&nbsp;</p>

Chủ đề chính: #từ_bỏ_ước_mơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn