Khi đàn ông đến tháng...

Sẽ thế nào nếu đàn ông và phụ nữ đổi vị trí cho nhau? Sẽ thế nào khi mỗi tháng người gặp đèn đỏ là nam giới chứ không phải nữ giới? Những triệu chứng xảy ra, và cuộc sống sẽ như thế nào?

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Sẽ thế nào nếu đàn ông và phụ nữ đổi vị trí cho nhau? Sẽ thế nào khi mỗi tháng người gặp đèn đỏ là nam giới chứ không phải nữ giới? Những triệu chứng xảy ra, và cuộc sống sẽ như thế nào? Cùng thử xem video này nhé :D.

Những cơn đau bụng quằn quại.
ảnh phụ nữ,chu kỳ kinh nguyệt,đến tháng,đàn ông,ngày đèn đỏ

Thèm ăn vặt.
ảnh phụ nữ,chu kỳ kinh nguyệt,đến tháng,đàn ông,ngày đèn đỏ

Nổi mụn.
ảnh phụ nữ,chu kỳ kinh nguyệt,đến tháng,đàn ông,ngày đèn đỏ

Quần áo trở nên trật trội.ảnh phụ nữ,chu kỳ kinh nguyệt,đến tháng,đàn ông,ngày đèn đỏ

Hay đèn đỏ đến bất ngờ.
ảnh phụ nữ,chu kỳ kinh nguyệt,đến tháng,đàn ông,ngày đèn đỏ