Hải Anh

Khổng Tử và 26 triết lý sống sâu sắc bạn nên đọc qua một lần

Đăng 8 năm trước

Là nhà triết học nổi tiếng, Khổng Tử đã để lại cho hậu thế những triết lý sống muôn đời giá trị. Dưới đây là 26 câu nói cực hay của Khổng Tử bạn nên đọc qua một lần để giúp bạn có thêm những định hướng cho riêng mình!

1. "Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng".

2. "Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người".

3. "Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh".

4. "Quân tử rộng rãi bao dung, tiểu thân hẹp hòi tính toán".

5. "Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường".

6. "Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo".

7. "Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính".

8. "Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay hắc ám tâm trí".

9. "Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã".

10. "Biết có lỗi mà không chịu sửa thì đó chính là lỗi".

11. "Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy".

12. "Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo".

13. "Trong ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Hãy học theo cái hay, mà tránh cái dở".

14. "Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy".

15. "Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thường nói lời lương thiện".

16. "Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt".

17. "Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm".

18. "Danh không chánh, lời chẳng xuôi".

19. "Người quân tử không đề bạt kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải".

20. "Ai cũng có quyền được học hành được giáo dục, không phân biệt loại người".

21. "Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi".

22. "Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu".

23. "Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán".

24. "Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì".

25. "Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không".

26. "Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi".

Xem thêm bài viết thú vị khác của mình:

Chủ đề chính: #Khổng_Tử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn