Nấm
2 năm trước

Làm sao để tự tiến cử bản thân hiệu quả? Hãy học theo Tôn Tẫn và Bàng Thống!

Tôn Tẫn và Bàng Thống đều có 'tài cái thế', nhưng họ không phải ngồi chờ người khác phát hiện mà là lợi dụng phương pháp khéo léo để tự tiến cử.

1. 

Tôn Tẫn từ sau khi được tiếp nhận đến nước Tề đều luôn ở nhà Đại tướng Điền Kị.

Điền Kị tiếp đãi Tôn Tẫn rất tốt, hai người thường thường không rời nhau như hình với bóng.

Tôn Tẫn lúc này đã là người tàn phế, không còn cách nào để thi thố tài năng dẫn quân đánh trận của mình nữa. Nhưng Tôn Tẫn không vì thế mà sống im hơi lặng tiếng.

Đương thời, một loại binh chủng mới đang càng lớn mạnh, đó chính là kị binh, các nước đều tiến hành thi đua ngựa.

Điền Kị cũng thích đua ngựa, thường thường cùng với Tề Uy vương và những người khác đua thi đánh cuộc. Nhưng ông thường thua Quốc vương.

Một hôm, Điền Kị dẫn Tôn Tẫn đến trường đua ngựa xem ông đua ngựa với Tề vương.

Theo quy tắc đua phân thành 3 hạng: thượng, hạ, trung mỗi lần đua ba cuộc thắng hai. Tôn Tẫn phát hiện ngựa của Điền Kị kém ngựa của Tề vương không nhiều. Nhưng nếu ngựa hạng "thượng" đua với ngựa hạng "thượng", ngựa hạng "trung" đua với ngựa hạng "trung", ngựa hạng "hạ" đua với ngựa hạng "hạ", thì ngựa của Điền Kị sẽ không được, đành phải chịu thua Tề Vương.

Tôn Tẫn bèn nói với Điền Kị: "Tôi có thể làm cho ông thắng Tề vương."

Điền Kị hỏi làm thế nào mới có thể thắng.

Tôn Tẫn nói: "Dùng ngựa hạng "thượng" của ông đua với ngựa hạng "trung" của Tề vương, dùng ngựa hạng "trung" của ông đua với ngựa hạng "hạ" của Tề vương, dùng ngựa hạng "hạ" của ông đua với ngựa hạng "thượng" của Tề vương. Như thế, ông sẽ có thể thua một cuộc mà thắng hai cuộc."

Quả nhiên, Tề vương đã thua Điền Kị. Tề vương không hiểu nổi, những ngày trước đây các con ngựa này đều thắng cả, lần này tại sao lại thua? 

Điền Kị nhân cơ hội tiến cử Tôn Tẫn với Tề vương. Ông nói "Ngày hôm nay thắng, không phải là do sức của ngựa, mà là tính toán hay của Tôn Tẫn."

Tôn Tẫn thông qua lần đua ngựa này chỉ mới đưa ra một kế làm mọi người kinh ngạc. Tề Uy vương liền triệu kiến ông ta rất nhanh. 

Qua lần phỏng vấn trực tiếp về binh pháp, Tề Uy vương phát hiện Tôn Tẫn là một thiên tài quân sự kiệt xuất, liền hạ lệnh bổ nhiệm ông làm quân sư của Tề quốc. 

Từ đó, Tôn Tẫn từ một người tàn phế bị bỏ đi, nhảy một bước trở thành nhân vật thống soái "thiên quân vạn mã". Sự hiển hiện của ông đã làm biến đổi cả tiến trình lịch sử của giai đoạn giữa thời Chiến quốc. Trận đánh Quế Lăng và trận đánh Mã Lăng nổi tiếng, nước Tề đánh bại nước Nguy, uy danh lừng lẫy các nước chư hầu đã giành được địa vị làm bá chủ Trung Nguyên. 

Hiển hiện của Tôn Tẫn ở nước Tề thật đáng ngẫm nghĩ.

Ông không dùng phương thức hiển hiện như khi đi đến nước Ngụy, mặc dù ông ở nước Tề cũng có Điền Kị thân thiết không rời như hình với bóng, ông đã rút được bài học Bàng Quyên dạy ông ta, không hiển hiện tài năng quân sự ở trước người khác, mà đem tài năng vận trù quân sự ứng dụng khéo léo vào việc đua ngựa. 

Đôi khi để người khác phát hiện mình, so với tự mình biểu hiện còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa cái hay của việc làm như thế là không thể chuốc lấy sự ghen ghét và nguy hại của người khác. 


2. 

Thời Tam quốc, Bàng Thống qua người khác dẫn đến tiếp kiến Lưu Bị. Lưu bị đã dùng Khổng Minh làm quân sư, lại không biết tài năng của Bàng Thống như thế nào, thế là liền để cho ông ta làm Huyện lệnh Lai Dương. 

Bàng Thống sau khi đến nhậm chức, suốt ngày uống rượu.

 "Ông làm Huyện lệnh, tại sao ông đem mọi việc trong huyện đều xao nhãng hết cả thế này?"

Bàng Thống cười nói: "Một cái huyện nhỏ nhoi này, có việc gì khó làm đâu."

Nói xong, gọi người đem tất cả văn thư ôm đến, trên công đường Bàng Thống tai nghe miệng phân, phải trái rõ ràng, đem toàn bộ văn thư ùn lại hơn một trăm ngày chưa đầy một lát mọi việc đều xử lí xong xuôi.

Ông liền đặt bút, hỏi Trương Phi: "Nào, cuối cùng tôi đã làm xao nhãng công việc gì của chúa công?" 

Trương Phi giật mình sửng sốt, quay về chỗ Lưu Bị nói: "Bàng Thống là một người rất có tài". 

Được vài hôm, Lưu Bị lại nhận được thư của Lỗ Túc, đại tướng Đông Ngô gửi đến. Trong thư nói: "Bàng Sĩ Nguyên không phải là người tài trong một huyện, chỉ có để cho ông làm chức quan trị trung, biệt giá nhất cấp, mới có thể phát huy tài năng của ông ta. 

Gia Cát Lượng cũng tiến cử Bàng Thống, Lưu Bị mới tấn thăng Bàng Thống làm "trị trung tòng sự".

Tôn Tẫn và Bàng Thống đều có "tài cái thế", nhưng họ không phải ngồi chờ người khác phát hiện mà là lợi dụng phương pháp khéo léo để tự tiến cử. 

Một phương pháp hữu hiệu của thuật hiển hiện chính là để cho chính đối phương cho bạn là có tài năng, để cho anh ta tự cảm thấy là anh ta đã phát hiện ra bạn. 

Mọi người đều mong mình là Bá Lạc. Việc mà bạn phải làm chính là thỏa mãn một cách khéo léo điều mong muốn này của ông ta.

Xem tiếp

Theo tác phẩm Thiên Thời 

Tác giả Bạch Huyết 

Dịch giả Nguyên An

Chủ đề chính: #tiến_cử_bản_thân

Bình luận về bài viết này
1 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn