2 năm trước

Những câu nói hay nhất của bố Atticus - 'Giết con chim nhại'

'Giết con chim nhại' của tác giả Harper Lee - Bài ca về tình đồng loại cao cả của một luật sư người da trắng cố bảo vệ cho một người da đen trong những thập niên 1930 tại Mỹ, đó như điều bất khả, nhưng nó đã xảy ra. Lòng vị tha và đức can trường của một người đơn độc chiến đấu với mọi thành kiến tăm tối và tàn bạo của một cộng đồng hầu bảo vệ một người khác đơn giản vì người đó là một con người.

1. "You never really understand a person until you consider things from his point of view...Until you climb into his skin and walk around in it."

Con không bao giờ có thể thực sự hiểu một người cho tới khi con nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của họ...Cho tới khi con bước vào nội tâm của họ và thử đi lại vòng quanh trong đó.

2. "The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience."

Có một thứ không bao giờ tuân theo nguyên tắc số đông, đó chính là lương tâm con người.

3. "Simply because we were licked a hundred years before we started is no reason for us not to try to win."

Đơn giản bởi vì cho dù chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng.

4. "Before i can live with other folks, I've got to live with myself."

Trước khi bố có thể chung sống với người khác, bố phải học cách chung sống với chính mình.

5. "You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let 'em get your goat. Try fighting with your head for a change."

Con hãy ngẩn cao đầu và hạ nắm đấm xuống. Cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi.

6. "As you grow up, always tell the truth, do no harm to others and don't think you are the most important being on Earth."

Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian.

7. "You can choose your friends but you sho' can't choose your family, an' they still kin to you no matter whether you acknowledge 'em or not. And it makes you look right silly when you don't."

Con có thể lựa chọn bạn bè, nhưng con không thể lựa chọn gia đình và họ luôn là người thân của con dù con có thừa nhận hay không. Và nếu con không làm, điều đó làm con hết sức ngu xuẩn.

Chủ đề chính: #câu_nói_hay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn