Những câu nói truyền cảm hứng cho tuần mới - Châm ngôn cuộc sống

Cùng lên dây cót tinh thần cho một ngày học tập, làm việc hiệu quả vvới những câu nói ý nghĩa giúp bạn tràn đầy cảm hứng.
Cho tuần mới từ 12 - 18/6/2017

"Chỉ tôi mới có thể thay đổi cuộc sống của tôi. Không ai có thể làm điều đó thay cho tôi" - Carol Burnett

"Chỉ tôi mới có thể thay đổi cuộc sống của tôi. Không ai có thể làm điều đó thay cho tôi" - Carol Burnett,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với bạn và 90% bạn phản ứng thế nào" - Charles R. Swindoll

"Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với bạn và 90% bạn phản ứng thế nào" - Charles R. Swindoll,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn và tôi đã nhận được nó" - Hubert H. Humphrey

"Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn và tôi đã nhận được nó" - Hubert H. Humphrey,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Nở nụ cười trên gương mỗi sáng và bạn sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn" - Yoko Ono

"Nở nụ cười trên gương mỗi sáng và bạn sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn" - Yoko Ono,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Đừng quá nghiêm túc hóa cuộc sống của bạn, nếu không bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi sống chỉ để tồn tại" - Elbert Hubbard

"Đừng quá nghiêm túc hóa cuộc sống của bạn, nếu không bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi sống chỉ để tồn tại" - Elbert Hubbard,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Cuộc sống không phải chỉ có tìm kiếm chính mình mà cuộc sống còn là quá trình tự hoàn thiện bản thân mình" - George Bernard Shaw

"Cuộc sống không phải chỉ có tìm kiếm chính mình mà cuộc sống còn là quá trình tự hoàn thiện bản thân mình" - George Bernard Shaw,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Sự mất mát lớn nhất là cái chết bên trong chúng ta trong khi chúng ta đang sống" - Norman Cousins

"Cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống. Sự mất mát lớn nhất là cái chết bên trong chúng ta trong khi chúng ta đang sống" - Norman Cousins,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Hãy vui vẻ cho thời điểm này vì thời điểm này chính là cuộc sống của bạn" - Omar Khayyam

"Hãy vui vẻ cho thời điểm này vì thời điểm này chính là cuộc sống của bạn" - Omar Khayyam,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

"Điều hạnh phúc nhất trong đời này đó là yêu và được yêu" - George Sand

"Điều hạnh phúc nhất trong đời này đó là yêu và được yêu" - George Sand,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng

ĐỨC TÂM