Những sở thích kỳ lạ của Người Việt

Ông Lý Quang Diệu nhận xét về những sở thích kỳ lạ của người Việt về phong cách sống trong xã hội, về đức tính, về cách làm người và tinh thần dân tộc của người Việt.

Ông Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore nhận xét về những sở thích kỳ lạ của người Việt về phong cách sống trong xã hội, về đức tính, về cách làm người và tinh thần dân tộc của người Việt.

1. Thích làm quan mà chỉ biết nói xấu quan để lên làm quan


2. Thích làm giàu mà lại căm ghép những kẻ giàu hơn mình

ảnh người việt,người việt nam,thói xấu của người việt,sở thích của người việt


3. Muốn có tài mà lại mua bằng cấp để có tài


4. Muốn đóng góp ý kiến của mình nhưng lại muốn đè bẹp ý kiến của người khác


5. Muốn phát triễn đất nước nhưng bản thân mình lại không phát triễn


6. Muốn đoàn kết dân tộc nhưng lại không muốn sống chung với kẻ ghét mình

7.Căm ghét kẻ dối trá nhưng bản thân mình lại làm những việc dối trá

8. Căm ghét những kẻ làm mối quan hệ để tiến thân, nhưng bản thân mình lại thích khoe ta quen biết rất nhiều người.