Cargo - 2 triệu người đã khóc khi xem video này, còn bạn thì sao?

Một bộ phim ngắn về tình phụ tử của Tropfest Australia rất cảm động với tựa đề Cargo. Mời các bạn cùng xem!

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Nếu chỉ còn 3 giờ để sống và giải cứu con trai khỏi Zoombie bạn sẽ làm gì? Một bộ phim ngắn về tình phụ tử của Tropfest Australia rất cảm động với tựa đề Cargo. Mời các bạn cùng xem!