Tham khảo các mức phạt giao thông năm 2016

Nhiều người dù có bằng lái xe máy nhưng vẫn còn rất mơ hồ vụ tiền phạt giao thông này. Bài viết này sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin về mức phạt giao thông để mọi người nắm rõ.

Đây là mức phạt dự kiến trong năm 2016 (tham khảo tại Thuvienphapluat)

Đây là mức phạt dự kiến trong năm 2016 (tham khảo tại Thuvienphapluat),mức phạt giao thông,vi phạm giao thông

Đây là mức phạt áp dụng từ năm 2014 cho tới thời điểm hiện tại:

,mức phạt giao thông,vi phạm giao thông

Lưu ý những lỗi mọi người bị phạt nhiều nhất:

Vượt đèn đỏ: phạt từ 300.000 – 400.000 đồng

Vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ: phạt từ 100 – 200 ngàn đồng

Phạt lấn tuyến: 200.000 đồng đến 400.000 đồng

Không có bảo hiểm xe máy hoặc có mà hết hạn: Phạt từ 80.000 đến 120.000 đồng