Trái Đất đang bị phá hủy từng ngày như thế nào?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, những thói quen hàng ngày của chúng ta lại chính là nguyên nhân đang phá hủy Trái Đất từng ngày từng giờ? Câu trả lời là ĐÚNG !

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, những thói quen hàng ngày của chúng ta lại chính là nguyên nhân đang phá hủy Trái Đất từng ngày từng giờ? Hãy theo dõi những bức ảnh sau đây để hiểu rõ hơn về điều trên. 

1. Đốt cháy nhiên liệu hóa thạch góp phần làm băng ở Bắc Cực tan nhanh hơn

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

2. Khí thải CO2 là nguyên nhân gây ra sóng thần

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

3. Chặt hạ cây để làm giấy trắng và giấy vệ sinh gây tổn thương rừng

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

4. Nhựa làm ô nhiễm nguồn nước mà ta uống

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

5. Nền công nghiệp gây ô nhiễm không khí

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

6. Khí nóng từ các gia đình làm Trái Đất nóng lên

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

7. Sự vô trách nhiệm trong sử dụng điện là nguyên nhân gây ra lũ lụt

ảnh có thể bạn chưa biết,ô nhiễm môi trường,Trái Đất

Xem thêm bài viết về Ô nhiễm môi trường của mình tại đây!