Tuổi 30 không phải là một tuổi 20 mới - Meg Jay

Nếu bạn đang ở tuổi 20 thì đừng lãng phí thời gian nữa, hãy nghiêm túc với tình cảm và sự nghiệp. Vì ở tuổi 30 sẽ không phải là một tuổi 20 mới

1,623
Bình chọn: 0

Những quyết định cuộc đời thường diễn ra trước tuổi 35, tất nhiên không phải sau 35 thì "mọi chuyện đã rồi", nhưng phần lớn là thế. Ở đây muốn nói nếu các bạn đang ở tuổi 20 thì đừng lãng phí thời gian nữa, hãy nghiêm túc với tình cảm và sự nghiệp của mình nhé!

Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
0
điểm