Vài điều về sự khác biệt giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Có những câu hỏi kinh điển khi bắt đầu học tiếng Anh, đó là: 'Nên học tiếng Anh của người Anh hay tiếng Anh của người Mỹ ? Bên nào là chuẩn hơn ? Bên nào sẽ có lợi thế hơn ?'.
Bài viết hôm nay mình xin cung cấp với các bạn một vài thông tin mà mình thu thập được từ các anh chị và Internet. Mong các bạn có thể lựa chọn cho mình một ngôn ngữ phù hợp với các bạn.

1. Thế nào là Giọng Anh-Anh và Giọng Anh-Mỹ ?

 • Giọng Anh-Mỹ: Khi nhắc đến giọng Anh-Mỹ thì thường cái chúng ta nói tới chính là giọng Mỹ phổ thông (General American), chính là giọng mình thường hay nghe trên đài, TV, phim đó, giọng các khu trung tâm, cũng ví như giọng Hà Nội so với Nam Đinh, Thái Bình hay Quảng Ninh đó. Giọng phổ thông này được coi là quy chuẩn và nhiều người Mỹ cũng nói giọng đó. Tất nhiên mỗi vùng miền có âm địa phương khác nhau nhưng sự khác biệt không đáng kể.
 • Giọng Anh-Anh: Nói đến giọng Anh-Anh có nghĩa là mình nói đến cái giọng chính thống, giọng BBC, giọng của các tầng lớp trên, và còn được gọi là "Queen's English", giọng Nữ Hoàng. Giọng này chỉ được nói bởi thiểu số người Anh nhưng lại là giọng chúng ta nghe nhiều nhất trên phim ảnh truyền hình, còn lại họ dùng giọng địa phương, khá khó nghe với nhiều người mới chỉ học tiếng Anh chính thống.

,tiếng anh,ngoại ngữ,cách phân biệt,sự khác biệt,người anh,người mỹ British English VS American English

2. Cách dùng "Just","Already" và "Yet"

 • Người Mỹ dùng từ 'just', 'already' hay ​'yet' trong thì quá khứ đơn giản- the simple past tense. 
 • Trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành - the present perfect. 

Ví dụ:Người Mỹ nói: "I already had lunch." hay "She didn't arrive yet."Còn người Anh nói: "I've already had lunch." hay...: "She hasn't arrived yet."

3. Cách nói giờ.

 • Nếu muốn nói 2:45 - 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:"Quarter to three", hay 3:15 - 3h15 có thể nói "Quarter past three". 
 • Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:"Quarter of three" để chỉ 2:45, hay "Quarter after three" để chỉ 3:15.

4. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói.

 • GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel weel (A) 
 •  Người Anh dùng 'have got' hay 'has got' khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'.Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: "I have a new car."Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: "I've got a new car."(Về mặt nghĩa, hai câu trên không khác nhau) 
 •  Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN.
 •  Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc “to aim to + V”, còn người anh dùng cấu trúc “to aim at + V ing”.

,tiếng anh,ngoại ngữ,cách phân biệt,sự khác biệt,người anh,người mỹ Anh-Anh và Anh-Mỹ cũng khác nhau cả cách nói.

5. Chính tả (Spelling)

 • Chính tả là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại tiếng Anh: Anh - Anh và Anh - Mỹ. 
 • Những từ kết thức bằng –or (Anh - Mỹ) –our (Anh – Anh): color, colour, humor, humour, flavor, flavour... 
 • Những từ kết thúc bằng – ize (Anh - Mỹ) – ise (Anh – Anh): recognize, recognise, patronize, patronise... 
 • Anh – Anh thường gấp đôi phụ âm cuối trong khi Anh – Mỹ có khi không như vậy, đặc biệt là với phụ âm “l”: 

Travel - traveller - travelling (Anh – Anh) 

Travel - traveler - traveling (Anh – Mỹ)

Một ví dụ là cách viết động từ 'to practise'- luyện, tập luyện:Trong tiếng Anh Anh, từ này được viết với chữ 'S', P-R-A-C-T-I-S-E. 

Còn trong tiếng Anh Mỹ, nó được viết với chữ 'C', P-R-A-C-T-I-C-E.

 • Để nắm vững sự khác biệt giữa hai loại tiếng Anh đấy như “mò kim đáy biển”, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của công cụ kiểm tra chính tả (spell check) để tạo sự nhất quán trong cách sử dụng – nếu như bạn đang sử dụng máy tính. Và bạn có thể sử dụng loại tiếng Anh nào mà bạn thích. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là việc lựa chọn từ vựng và cách phát âm. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng từ điển như một công cụ hỗ trợ đắc lực vì hầu hết các từ điển đều có hướng dẫn chính tả và giải thích cụ thể hai loại tiếng Anh: Anh – Anh và Anh – Mỹ: 
 • Ở một số từ điển của Mỹ (US), sự khác biệt bao gồm từ đầu mục (headword) với sự khác biệt được đánh dấu ở trong ngoặc đơn. Ví dụ như colo(u)r 
 • Ở một số từ điển của Anh (British), sự khác biệt được đánh dấu ngay sau từ đầu mục. Ví dụ watch, plural watches; glass, plural glasses.
,tiếng anh,ngoại ngữ,cách phân biệt,sự khác biệt,người anh,người mỹ Sự khác biệt giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp