GiangImgs
6 năm trước

Xúc động clip sức mạnh tình mẫu tử

Video xúc động về sức mạnh của tình mẫu tử. 2 bé sinh đôi được ấp trong lồng, nhưng chỉ có 1 bé sống, 1 bé thoi thóp rồi tim ngừng đập. Người mẹ đau khổ ôm lấy

<p>Video x&uacute;c động về sức mạnh của t&igrave;nh mẫu tử.&nbsp;2 b&eacute; sinh đ&ocirc;i được ấp trong lồng, nhưng chỉ c&oacute; 1 b&eacute; sống, 1 b&eacute; thoi th&oacute;p rồi tim ngừng đập.<br /> Người mẹ đau khổ &ocirc;m lấy con v&agrave; kh&oacute;c, nhưng nước mắt của mẹ đ&atilde; rơi xuống m&aacute; con v&agrave; tạo n&ecirc;n điều kỳ diệu.<br /> Nhịp tim đ&atilde; trở lại c&ugrave;ng với sự sống của b&eacute;. L&uacute;c b&eacute; kh&oacute;c &ograve;a cũng l&agrave; khi mọi người vỡ ra niềm sung sướng, hạnh ph&uacute;c tột độ...</p>

Chủ đề chính: #xúc_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn