Dự án nhiếp ảnh 20 năm: 'Nhan sắc' thay đổi của loài vật trung thành nhất - Loài chó

Chia sẻ với các bạn về sự thay đổi 'nhan sắc' của loài vật trung thành nhất với con người - loài chó - mà Amanda Jones, một nhiếp ảnh gia, đã dành 20 năm qua để thực hiện. Có thể bạn sẽ có một chút buồn cũng như rất ngọt ngào sau khi xem xong

1. Corbet — 2 năm và 11 năm

Corbet — 2 năm và 11 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

2. Briscoe — 1 năm và 10 năm

Briscoe — 1 năm và 10 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

3. Poppy — 1 năm và 7 năm

Poppy — 1 năm và 7 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

4. Fred — 2 năm và 10 năm

Fred — 2 năm và 10 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

5. Cooper — 3 năm và 10 năm

Cooper — 3 năm và 10 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

6. Kayden and Brodie — 11 tháng và 5 năm; 7 năm và 12 năm

Kayden and Brodie — 11 tháng và 5 năm; 7 năm và 12 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

7. Audrey — 3 năm và 12 năm

Audrey — 3 năm và 12 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

8. Rufus — 6 tháng và 13 năm

Rufus — 6 tháng và 13 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

9. Sydney and Savannah — 16 tháng và 5 tháng; 10 và 9 năm

Sydney and Savannah — 16 tháng và  5 tháng; 10 và 9 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

10. Maddy — 5 năm và 10 năm

Maddy — 5 năm và 10 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

11. Abigale — 5 tháng và 8 năm

Abigale — 5 tháng và 8 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

12. Lily — 8 tháng 15 năm

Lily — 8 tháng 15 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

13. Maddie and Ellie — 7 và 6 năm; 14 và 13 năm

Maddie and Ellie — 7 và 6 năm; 14 và 13 năm,loài vật chung thành,động vật,vật nuôi,chó

Theo brightside.me

XEM THÊM: