Hài hước định nghĩa 15 từ 'sốt xình xịch' cộng đồng mạng

15 từ này cộng đồng mạng nhất là giới trẻ sử dụng mọi nơi, mọi lúc nhưng không phải ai cũng biết nó có nghĩa là gì.

1. Ahihihi: Bởi vì "hihihi" không đủ diễn tả độ kute như con ve của mình, các cậu hãy nghe điệu cười giả nai phát tởm của mình đi nè.

Ahihihi: Bởi vì "hihihi" không đủ diễn tả độ kute như con ve của mình, các cậu hãy nghe điệu cười giả nai phát tởm của mình đi nè.,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

2. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân.,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

3. Bối rối là gì nhỉ?

Bối rối là gì nhỉ?,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

4. Hjhij đồ ngốk: Hjhj có thể mình không biết từ này ở đâu ra, nhưng cứ comment vào mọi chỗ để chứng tỏ cũng bắt kịp trào lưu và không phải là đồ ngốc.

Hjhij đồ ngốk: Hjhj có thể mình không biết từ này ở đâu ra, nhưng cứ comment vào mọi chỗ để chứng tỏ cũng bắt kịp trào lưu và không phải là đồ ngốc.,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

5. Đưa nhau đi trốn.

Đưa nhau đi trốn.,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

6. "Sau tất cả" là thế này đây...

"Sau tất cả" là thế này đây...,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

7. Hư cấu là gì nhỉ?

Hư cấu là gì nhỉ?,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

8. Bạn có sống ảo không?

Bạn có sống ảo không?,những từ trong cộng đồng mạng,hư cấu là gì,hài hước

Vẫn Còn, Click để xem tiếp