Không thể nhận ra 35 hình ảnh quen thuộc trở nên vô cùng kỳ quái dưới kính hiển vi

Cây kim, sợi chỉ, viên đường, muối tiêu, vết gỉ sét, con ruồi, muỗi... hết sức quen thuộc nhưng dưới kính hiển vi phóng đại thì vô cùng kỳ quái.

1. Không thể tin được đây là hình ảnh muối và hạt tiêu dưới kính hiển vi.

Không thể tin được đây là hình ảnh muối và hạt tiêu dưới kính hiển vi.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

2. Con sâu biển được phóng đại lên 20 lần.

Con sâu biển được phóng đại lên 20 lần.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

3. Bạn có nhận ra dây tóc vonfram trong các đèn sợi đốt không?

Bạn có nhận ra dây tóc vonfram trong các đèn sợi đốt không?,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

5. Bạn chưa bao giờ nghĩ đây là hình ảnh gỉ sét chứ gì?

Bạn chưa bao giờ nghĩ đây là hình ảnh gỉ sét chứ gì?,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

6. Hạt muối dưới kính hiển vi trông như pha lê vậy.

Hạt muối dưới kính hiển vi trông như pha lê vậy.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

7. Đường tinh chế và chưa tinh chế.

Đường tinh chế và chưa tinh chế.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

8. Vinyl (chất dẻo đa năng nhất trên thế giới, được sử dụng để làm mọi thứ) được phóng đại lên 1000 lần.

Vinyl (chất dẻo đa năng nhất trên thế giới, được sử dụng để làm mọi thứ) được phóng đại lên 1000 lần.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

9. Đây chỉ là lỗ kim và chỉ đang xâu qua thôi.

Đây chỉ là lỗ kim và chỉ đang xâu qua thôi.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

10. Hình ảnh chân thực của dây đàn ghi ta dưới kính hiển vi.

Hình ảnh chân thực của dây đàn ghi ta dưới kính hiển vi.,hình ảnh dưới kính hiển vi,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp