Nếu dân số Việt Nam có 7.3 tỷ người

7.3 tỷ người là dân số thế giới hiện nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu 7.3 tỷ người này sống ở Việt Nam?

1. Bản đồ mật độ dân số thế giới

Bản đồ mật độ dân số thế giới,dân số thế giới,dân số Việt Nam,những điều thú vị trong cuộc sống

Vùng màu nhạt thể hiện mật độ dân số thấp, ngược lại vùng màu đậm thể hiện mật độ dân số dày đặc. Mật độ dân số của Việt Nam thuộc ngưỡng 150-299 người/ km2.

2. Dân cư trong vùng màu đỏ nhiều hơn tổng số dân cư trong các vùng màu xám cộng lại

Dân cư trong vùng màu đỏ nhiều hơn tổng số dân cư trong các vùng màu xám cộng lại,dân số thế giới,dân số Việt Nam,những điều thú vị trong cuộc sống

Không bất ngờ khi Châu Á là khu vực đông dân nhất thế giới. 

Tiếp theo, hãy làm một vài phép so sánh thú vị...

3. Nếu mật độ dân số thế giới như ở MANILA…

Nếu mật độ dân số thế giới như ở MANILA…,dân số thế giới,dân số Việt Nam,những điều thú vị trong cuộc sống

4. Nếu mật độ dân số thế giới như ở MANHATTAN…

Nếu mật độ dân số thế giới như ở MANHATTAN…,dân số thế giới,dân số Việt Nam,những điều thú vị trong cuộc sống

5. Nếu mật độ dân số thế giới như ở MUMBAI…

Nếu mật độ dân số thế giới như ở MUMBAI…,dân số thế giới,dân số Việt Nam,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp