Đảm bảo xem xong những tư thế ngủ này bạn sẽ phải phì cười.

Buồn ngủ có thể đến bất cứ lúc nào bạn cần kiểm soát nó đặc biệt là ở những nơi công cộng hoặc nơi làm việc của bạn. Chỉ một số người có thể kiểm soát được nó phần còn lại thì như một số hình ảnh dưới đây.

Whoa! Người đàn ông này ngủ dưới bàn làm việc của mình

Whoa! Người đàn ông này ngủ dưới bàn làm việc của mình,

Ông đã chứng minh rằng con người có thể ngủ ở bất kì vị trí nào

Ông đã chứng minh rằng con người có thể ngủ ở bất kì vị trí nào,

Có thêm một cuốn sách, giấc ngủ sẽ tốt hơn chăng

Có thêm một cuốn sách, giấc ngủ sẽ tốt hơn chăng,

Anh có thể ngủ dù chỗ rất chật hẹp

Anh có thể ngủ dù chỗ rất chật hẹp,

Chủ cửa hàng sẽ nói gì về anh này đây.

Chủ cửa hàng sẽ nói gì về anh này đây.,

Một công hai việc, rất chi là ấm áp

Một công hai việc, rất chi là ấm áp,

Hoặc có thể như này, mắc thêm một cái võng nữa

Hoặc có thể như này, mắc thêm một cái võng nữa,

Hay có thể giống anh chàng này.

Hay có thể giống anh chàng này.,

Lụt ư? Có liên quan đến giấc ngủ của anh không.

Lụt ư? Có liên quan đến giấc ngủ của anh không.,

,

Cần phải có một thú cưng như anh này!

Cần phải có một thú cưng như anh này!,


Xem thêm:Những dấu hiệu báo người thân quá cố của bạn có thể đang ở đâu đó xung quanh bạn!