Gương mặt con người như thế nào nếu không tiến hóa từ loài vượn?

Nếu không tiến hóa từ vượn mà tiến hóa từ một loài động vật khác, gương mặt người sẽ như thế nào?

Chúng ta biết rằng con người tiến hóa từ vượn, và sau hàng triệu năm tiến hóa, con người có hình dạng như ngày nay. Nhưng đôi khi nhìn gương mặt của một số người, chúng ta có thể thấy đôi nét giông giống một vài loài động vật hoàn toàn khác, ví như có người có chiếc mũi chim ưng, mắt giống mắt lươn...

Charles Le Brun (Charles Le Brun) một họa sĩ Pháp thế kỷ XVII và là người đứng đầu của trường nghệ thuật Pháp, ông là người khởi xướng  Phong cách Louis XIV. Ông đặc biệt quan tâm đến tướng số. Trong cuốn "Luận về các biểu hiện trên khuôn mặt", Lebrun đã tưởng tượng và vẽ nên gương mặt con người sẽ như thế nào khi không tiến hóa từ vượn mà từ các loài vật khác.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ sư tử.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ sư tử.,gương mặt con người,sự tiến hóa,hài hước,loài người

Gương mặt người nếu tiến hóa từ chim cú.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ chim cú.,gương mặt con người,sự tiến hóa,hài hước,loài người

Gương mặt người nếu tiến hóa từ gấu trúc.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ gấu trúc.,gương mặt con người,sự tiến hóa,hài hước,loài người

Gương mặt người nếu tiến hóa từ chim ưng.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ chim ưng.,gương mặt con người,sự tiến hóa,hài hước,loài người

Gương mặt người nếu tiến hóa từ cừu.

Gương mặt người nếu tiến hóa từ cừu.,gương mặt con người,sự tiến hóa,hài hước,loài người

Vẫn Còn, Click để xem tiếp