Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ trên toàn thế giới

Hãy cùng Ohay khám phá top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ trên toàn thế giới dưới đây.

1. Tiếng Trung

1. Tiếng Trung,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Trung Quốc
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: Một tỷ ba trăm lẻ hai triệu người

2. Tiếng Tây Ban Nha

2. Tiếng Tây Ban Nha,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Tây Ban Nha
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 427 triệu người

,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Vương quốc Anh
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 339 triệu người

4. Tiếng Ả Rập

4. Tiếng Ả Rập,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Ả Rập Saudi
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 267 triệu người

5. Tiếng Hindi

5. Tiếng Hindi,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Ấn Độ
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 260 triệu người

6. Tiếng Bồ Đào Nha

6. Tiếng Bồ Đào Nha,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Bồ Đào Nha
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 202 triệu người

7. Tiếng Bengal

7. Tiếng Bengal ,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá
 • Quốc gia đầu tiên: Bangladesh
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 189 triệu người

8. Tiếng Nga

8. Tiếng Nga,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Nga
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 171 triệu người

9. Tiếng Nhật

9. Tiếng Nhật,ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá

 • Quốc gia đầu tiên: Nhật
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 128 triệu người

10. Tiếng Lahnda (Tây Punjabi)

10. Tiếng Lahnda (Tây Punjabi),ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới,Top 10 ngôn ngữ được sử dụng như tiếng mẹ đẻ,ngôn ngữ được nói nhiều nhất,khám phá
 • Quốc gia đầu tiên: Pakistan
 • Số người nói như tiếng mẹ đẻ: 117 triệu người

Ghi chú:

 • Màu xanh lá đậm: Ngôn ngữ chính thức
 • Màu xanh lá nhạt: Ngôn ngữ đồng chính thức

Theo Pundit Cafe

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: