TOP 9 cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc

Nếu có cơ hội hãy đặt chân đến 9 thị trấn cổ này, bạn sẽ có cảm giác mình như đang lạc vào trong tranh...

1. Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

1. Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Cổ Thành Lệ Giang - Vân Nam

2. Ô Trấn - Chiết Giang

2. Ô Trấn - Chiết Giang,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Ô Trấn - Chiết Giang

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Ô Trấn - Chiết Giang

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Ô Trấn - Chiết Giang

,du lịch Trung Quốc,cổ trấn Ô Trấn - Chiết Giang

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: du lịch Trung Quốc, cổ trấn,