22 mùi kích thích khứu giác con người nhất

Khứu giác của chúng ta thường đặc biệt kích thích với một số mùi trong sống. bạn có biết đó là những mùi nào không?

1. Mùi cỏ mới cắt

1. Mùi cỏ mới cắt,mùi,kích thích,khứu giác

2. Mùi xăng

2. Mùi xăng,mùi,kích thích,khứu giác

3. Mùi của một cơn mưa rào trong một ngày khô, nóng

3. Mùi của một cơn mưa rào trong một ngày khô, nóng,mùi,kích thích,khứu giác

4. Mùi của tiệm giặt đồ

4. Mùi của tiệm giặt đồ,mùi,kích thích,khứu giác

5. Mùi nhựa đường mới trải

5. Mùi nhựa đường mới trải,mùi,kích thích,khứu giác

6. Mùi da bọc ghế xe hơi

6. Mùi da bọc ghế xe hơi,mùi,kích thích,khứu giác

7. Mùi pho mát thúi

7. Mùi pho mát thúi,mùi,kích thích,khứu giác

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: mùi, kích thích, khứu giác,