25 ngạn ngữ Châu Phi rất đáng suy ngẫm

Cùng Ohay đọc và suy ngẫm 25 ngạn ngữ Châu Phi cực kỳ sâu sắc dưới đây, bạn sẽ rút ra được những bài học cuộc sống cho riêng mình.

1. Rìu đã quên nhưng cây vẫn nhớ.

1. Rìu đã quên nhưng cây vẫn nhớ.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

2. Không đặt buồm trên tinh tú của kẻ khác.

2. Không đặt buồm trên tinh tú của kẻ khác.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

3. Một lời nói dối có nhiều biến thể nhưng sự thật chỉ có một.

3. Một lời nói dối có nhiều biến thể nhưng sự thật chỉ có một.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

4. Dòng sông chảy bao xa đi nữa cũng không bao giờ quên nguồn của nó.

4. Dòng sông chảy bao xa đi nữa cũng không bao giờ quên nguồn của nó.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

5. Nếu bạn muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.

5. Nếu bạn muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

6. Không ai được sinh ra để vĩ đại. Người vĩ đại trở nên vĩ đại khi người khác vẫn còn đang say giấc.

6. Không ai được sinh ra để vĩ đại. Người vĩ đại trở nên vĩ đại khi người khác vẫn còn đang say giấc.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

7. Nếu nhịp điệu của trống thay đổi, những bước nhảy phải thay đổi theo.

7. Nếu nhịp điệu của trống thay đổi, những bước nhảy phải thay đổi theo.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

8. Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt, hãy trải qua một đêm cùng với loài muỗi.

8. Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt, hãy trải qua một đêm cùng với loài muỗi.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

9. Nếu không có kẻ thù bên trong, kẻ thù bên ngoài không thể làm hại.

9. Nếu không có kẻ thù bên trong, kẻ thù bên ngoài không thể làm hại.,ngạn ngữ Châu Phi,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,suy ngẫm,câu nói hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp