Những điều vĩ đại nhất theo tư tưởng Phật giáo

Hãy cùng Ohay suy ngẫm, chiêm nghiệm và thực hành những điều vĩ đại nhất theo tư tưởng Phật giáo dưới đây, chắc chắn chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, bất kể lý lịch hay địa vị xã hội của bạn là gì thì những điều vĩ đại nhất theo tư tưởng Phật giáo dưới đây đã, đang và sẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ con người để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bất kể họ đến từ đâu đi nữa.

Hãy cùng Ohay suy ngẫm và chiêm nghiệm 13 câu nói hay sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn.

1. Sự nhẫn nại vĩ đại nhất chính là NHÚN NHƯỜNG.

1. Sự nhẫn nại vĩ đại nhất chính là NHÚN NHƯỜNG.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

2. Thành tựu lớn nhất chính là LÒNG VỊ THA.

2. Thành tựu lớn nhất chính là LÒNG VỊ THA.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

3. Điều tốt lành nhất chính là TÂM TRÍ BÌNH AN.

3. Điều tốt lành nhất chính là TÂM TRÍ BÌNH AN.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

4. Hành động khôn ngoan nhất chính là KHÔNG ĐI THEO LỐI SỐNG THẾ TỤC.

4. Hành động khôn ngoan nhất chính là KHÔNG ĐI THEO LỐI SỐNG THẾ TỤC.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

5. Nỗ lực lớn lao nhất chính là KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN KẾT QUẢ.

5. Nỗ lực lớn lao nhất chính là KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN KẾT QUẢ.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

6. Sự rộng lượng tuyệt vời nhất chính là KHÔNG TRÓI BUỘC.

6. Sự rộng lượng tuyệt vời nhất chính là KHÔNG TRÓI BUỘC.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

7. Phép thuật kỳ diệu nhất chính là CẢI HÓA LÒNG THAM DỤC.

7. Phép thuật kỳ diệu nhất chính là CẢI HÓA LÒNG THAM DỤC.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

8. Phương thuốc tuyệt diệu nhất chính là TÁNH KHÔNG CỦA MỌI VẬT.

8. Phương thuốc tuyệt diệu nhất chính là TÁNH KHÔNG CỦA MỌI VẬT.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

Phương thuốc giúp chữa lành căn bệnh tâm linh chính là sự hiểu biết và phép luyện tập giúp ý thức được tánh không. Khi tánh không hiện ra, nó sẽ chữa khỏi căn bệnh. Khi đã khỏi bệnh thì ngoài tánh không ra sẽ chẳng còn lại bất cứ một thứ gì khác, đấy là một thể dạng đã hoàn toàn loại bỏ được khổ đau và mọi thứ u mê tâm thần, là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau. Tánh không ấy mang một ý nghĩa vô cùng rộng lớn, tự nó hàm chứa những phẩm tính như: không có gì có thể làm cho nó bị thoái hóa, cũng không thể triển khai hay cải thiện thêm cho nó, bất cứ một tác động nào cũng đều vô hiệu. Đấy là một thể dạng vượt ra khỏi thời gian, bởi vì nó không còn gánh chịu sự sinh và cái chết nữa. Sự "hiện hữu" của nó hoàn toàn khác hẳn với sự hiện hữu của các sự vật và cả các chúng sinh được sinh ra và phải chết. Bởi vì không có một thuật ngữ nào có thể diễn tả được nó nên chúng ta cũng chỉ biết mượn đặc tính "không hề biến đổi" của nó để gọi nó là "tánh không bất biến" (vacuité immuable/immutable emptiness).

Nếu một người đã thực hiện được điều ấy - nói một cách chính xác hơn là khi "tâm thức" của người ấy đã thực hiện được tánh không một cách hoàn hảo - thì nó sẽ trở thành phương thuốc giúp cho người ấy chữa lành căn bệnh của mình. Sự chữa trị đó sẽ có hiệu quả tức khắc, và đấy cũng là một thể dạng vượt ra khỏi thời gian: một sức khoẻ đích thật (có nghĩa là không còn chết nữa).

Theo Thuvienhoasen.org

9. Đỉnh cao của thiền định là TÂM TRÍ BUÔNG BỎ MỌI THỨ.

9. Đỉnh cao của thiền định là TÂM TRÍ BUÔNG BỎ MỌI THỨ.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

10. Lời răn hay nhất chính là LIÊN TỤC THỨC TỈNH.

10. Lời răn hay nhất chính là LIÊN TỤC THỨC TỈNH.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

11. Phẩm chất tốt nhất chính là Ý MUỐN PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC.

11. Phẩm chất tốt nhất chính là Ý MUỐN PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

12. Sự thông thái đáng kính nhất chính là THẤU RÕ THỰC TƯỚNG MỌI VIỆC QUA VẺ NGOÀI.

12. Sự thông thái đáng kính nhất chính là THẤU RÕ THỰC TƯỚNG MỌI VIỆC QUA VẺ NGOÀI.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

13. Giá trị lớn lao nhất chính là LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH.

13. Giá trị lớn lao nhất chính là LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH.,những điều vĩ đại nhất,tư tưởng Phật giáo,tánh không là gì,câu nói hay,thay đổi cuộc sống,suy ngẫm

Nguồn ảnh: Curejoy

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: