14 hình ảnh kỳ lạ chứng minh rằng định luật vật lý có thể sai

Định luật vật lí tồn tại hàng trăm năm được chứng minh là đúng đắn nhưng khi xem 14 hình ảnh này bạn sẽ có quan điểm khác ngay lập tức.

1. Bạn có thể làm như cô gái này hay không?

Bạn có thể làm như cô gái này hay không?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

2. Thách thức trọng lực Trái đất!

Thách thức trọng lực Trái đất!,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

3. Hai anh chàng này đang cố chứng minh định luật vật lí nào sai?

Hai anh chàng này đang cố chứng minh định luật vật lí nào sai?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

4. Còn hình ảnh này thì sao?

Còn hình ảnh này thì sao?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

5. Làm sao chiếc xe lại có thể ở trong đó được?

Làm sao chiếc xe lại có thể ở trong đó được?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

6. Chú chó này có thể chạy trên mặt nước?

Chú chó này có thể chạy trên mặt nước?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

Xem thêm những bài khác của mình:

7. Thêm một chú chó thách thức định luật vật lí nữa này?

Thêm một chú chó thách thức định luật vật lí nữa này?,định luật vật lí,hình ảnh kỳ lạ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp